Politica de confidentialitate

Societatea prelucrează o serie de date cu caracter personal ale Utilizatorilor (fie că sunt sau nu înregistrați) atunci când utilizează site-ul www.soytek.ro și/sau orice Serviciu oferit de Compania noastră.

Prezenta Politică de Confidențialitate a Soytek SRL cuprinde informațiile legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul platformei online a Societății, respectiv www.soytek.ro. Această politică de confidențialitate va descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum acestea sunt utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră cu privire la aceste prelucrări, precum și modul în care vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „Regulament general privind protecția datelor” sau „GDPR”).

IDENTIFICAREA OPERATORILOR
Prin prezenta, Societatea Soytek SRL (denumită în continuare „Soytek”), cu sediul în comuna Jud. Călăraşi, Orş. Fundulea, Str. Dinicu Golescu, Nr.2, Camera 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J51/380/2019, având Cod Unic de Înregistrare 40921535, în calitate de Operator, conform GDPR, vă informează cu privire la condițiile în care sunt procesate datele cu caracter personal, în acord cu GDPR. Această politică este valabilă pentru toate activitățile specifice ale societății realizate prin intermediul site-ului nostru.

Soytek, cu sediul în comuna Jud. Călăraşi, Orş. Fundulea, Str. Dinicu Golescu, Nr.2, Camera 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J51/380/2019, având Cod Unic de Înregistrare 40921535, este operator de date cu caracter personal („Operatorul nr. 1”).

Orice aspect la care se face referire prin prezenta politică de confidențialitate se aplică ambilor operatori asociați.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR
Pentru orice detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la acestea, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail office@soytek.ro . 

III. SCOPURILE PRELUCRĂRILOR DE DATE, CATEGORIILE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRILOR

III. A. NAVIGAREA PE SITE

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm module cookie pentru a colecta în mod automat informații tehnice pentru identificarea utilizatorului, precum adresa IP, tipul de browser de internet utilizat pentru a naviga pe site-ul nostru, sistemul de operare, numele sau gazda de domeniu prin care utilizatorul navighează pe site.

De asemenea, utilizăm module cookie pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Pentru mai multe informații privind utilizarea modulelor cookie pe acest website și scopurile în care sunt utilizate acestea, dar și pentru a afla posibilitățile de controlare și/sau dezactivare a acestor module, vă rugăm să consultați politica noastră privind modulele cookie.

III. B. COMPLETAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Utilizarea funcției de completare a formularului de contact implică furnizarea unor date cu caracter personal (cum ar fi nume, prenume, e-mail, număr de telefon) pentru a asigura comunicarea dintre Soytek și dumneavoastră prin (1) transmiterea unui mesaj de către dumneavoastră și (2) contactarea ulterioară a dumneavoastră de către Vânzător. Temeiul prelucrării este executarea unui contract la care Cumpărătorul va fi parte (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), reprezentat de acceptarea Cumpărătorului a Termenilor și Condițiilor noastre pentru scopul formularului de contact.

Furnizarea datelor este necesară în vederea completării formularului de contact, un refuz din partea dumneavoastră conducând la imposibilitatea completării formularului de contact.

III. C. ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI LIVRAREA COMENZILOR TELEFONICE (VÂNZĂRI)

În urma completării formularului de contact sau a contactării directe a reprezentanților locali și în scopul înregistrării, al efectuării unor evidențe (privind produsele comandate) și al livrării comenzilor, prelucrăm anumite categorii de date cu caracter personal, cum ar fi date de identificare ale cumpărătorului (nume, prenume), date de contact/corespondență (adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare) și date legate de produsele cumpărate (cum ar fi eventualele preferințe).

Temeiul legal al acestei prelucrări este executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), reprezentat de acceptarea dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor noastre pentru scopul plasării comenzii.

Furnizarea datelor este necesară în vederea înregistrării și livrării comenzii, un refuz din partea dumneavoastră conducând la imposibilitatea de a înregistra și livra comanda.

III. D. RĂSPUNSUL LA ÎNTREBĂRI, SESIZĂRI SAU RECLAMAȚII

Pentru a putea gestiona comunicarea cu dumneavoastră, în cazul în care doriți să ne adresați întrebări/sesizări/reclamații, prelucrăm anumite categorii de date cu caracter personal, cum ar fi date de identificare (nume, prenume), date de contact (e-mail, număr de telefon, adresă poștală) și orice alte informații sau detalii pe care ni le puteți furniza în cadrul comunicării cu 3

noi, necesare sau conexe cererii dumneavoastră ori comunicării cu dumneavoastră în acest scop.

Prelucrarea se bazează pe:

– Îndeplinirea obligațiilor legale ale Soytek, în baza legislației protecției consumatorului și a comerțului la distanță (art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR), precum și pe

– Interesul nostru legitim de a asigura o bună derulare a relațiilor cu public (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR), în măsura în care datele nu sunt prelucrate în baza obligațiilor legale. De exemplu, asigurarea unei evidențe electronice a solicitărilor, arhivarea acestora în funcție de relevanță/necesitate pentru a ne proteja interesele legitime.

III. E. MARKETING

Vă vom prelucra datele de identificare și datele de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) pentru a vă informa cu privire la serviciile și produsele pe care vi le putem oferi (de exemplu: produse noi, oferte promoționale).

De regulă, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing numai pe baza consimțământului exprimat în prealabil de dvs. pentru a primi o astfel de comunicare (art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR) și prin utilizarea canalelor de comunicare (e-mail și/ sau telefon) pentru care v-ați exprimat opțiunea. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați furnizat adresa dvs. de e-mail cu ocazia achiziționării unui produs sau serviciu de la noi, putem folosi adresa de e-mail, cu respectarea prevederile legale în vigoare care ne permit să vă prezentăm comunicările noastre comerciale cu privire la produse sau servicii similare, bazat pe interesul nostru legitim în acest sens (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR). În acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dvs. și ulterior, pentru fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi opțiunea de a vă opune utilizării adresei dvs. de e-mail pe mai departe în scopul comunicării (opțiunea de dezabonare). În cazul în care refuzați să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, nu veți primi comunicări despre produsele și serviciile noastre. Revocarea acordului de marketing este posibilă oricând prin utilizarea opțiunii de dezabonare, care poate fi găsită în mesajele noastre de marketing sau prin trimiterea unui e-mail la adresa office@soytek.ro .

III. F. SONDAJE/STUDII DE SATISFACȚIE A CLIENȚILOR

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele noastre, la studiile de măsurare a satisfacției clienților sau când oferiți feedback (păreri, opinii, sugestii, etc.) cu privire la produsele și serviciile noastre.

Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs., exprimat prin intermediul opțiunii dvs. voluntare de a participa/ de a vă exprima opinia.

Prin urmare, este alegerea dvs. să decideți dacă să ne oferiți date cu caracter personal (cum ar fi numele și prenumele, informații cu privire la preferințele și obiceiurile dvs. de cumpărături sau alte date cu caracter personal pe care puteți să le oferiți), completând formularele de participare pe site-ul nostru web/în aplicație sau formulare prevăzute de sondajele sau studiile respective. 4

III. G. RECRUTARE

Atunci când optați să ne transmiteți prin intermediul formularului de contact CV-ul dumneavoastră, vom colecta și prelucra datele pe care ni le furnizați (incluse în formularul online al aplicației, precum și datele incluse în CV, scrisoare de intenție), în vederea desfășurării procesului de recrutare pentru posturile vacante și a menținerii unei baze de date legate de candidați pentru posturi viitoare.

Prelucrarea se bazează pe:

– Executarea de formalități precontractuale în vederea încheierii contractului individual de muncă (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR);

– Interesul legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR) de a realiza anumite evidențe și respectiv o bază de date (excluzând crearea de profiluri sau procese individuale automate, care nu se realizează în procesul de recrutare), în vederea asigurării unei bune derulări a procesului de recrutare.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea realizării procesului de recrutare, iar un eventual refuz din partea dvs. cu privire la furnizarea datelor va atrage imposibilitatea parcurgerii procesului de recrutare în ceea ce vă privește, pentru postul la care doriți să aplicați. Ulterior, noi vom menține CV-ul dumneavoastră pentru alte recrutări ce pot fi derulate, pe o perioadă de maxim 12 luni de la data la care ați transmis o aplicație către noi. În cazul în care nu doriți să fiți inclus în baza noastră de date cu privire la posturi viitoare pe durata mai sus menționată, vă rugăm să ne transmiteți refuzul dvs. în acest sens la adresa de e-mail office@soytek.ro .

CATEGORII DE ÎMPUTERNICIȚI (ENTITĂȚI CARE NE FURNIZEAZĂ SERVICII ȘI ASIGURĂ SUPORT ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, SUB COORDONAREA NOASTRĂ)
În realizarea diverselor activități de prelucrare care fac obiectul acestei politici pot fi implicate următoarele categorii de împuterniciți: furnizori de servicii de dezvoltare/mentenanță, găzduire și securitate IT; furnizori de servicii de marketing și conexe, recrutare, alți parteneri contractuali care colaborează cu noi pentru scopul furnizării serviciilor/produselor noastre, implicați în activitatea noastră.

CATEGORII DE DESTINATARI
Următoarele categorii de destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal: împuterniciți care ne asistă în realizarea activităților de prelucrare; alți parteneri contractuali furnizori de servicii (avocați, consultanți, auditori, după caz), către autorități publice centrale/locale – la cerere, precum și către alte companii din grupul de care aparținem, pentru scopuri de centralizare a informațiilor legate de activitatea companiei noastre la nivel de grup și numai cu asigurarea proporționalității adecvate a dezvăluirii (minimul necesar de date cu caracter personal față de scopul dezvăluirii) și a garanțiilor adecvate pentru transferul datelor în străinătate, după cum sunt acestea aplicabile.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ALTE ȚĂRI
Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt prelucrate, în mod uzual, în România. Cu toate acestea, datele pot fi transferate, pentru scopuri determinate și justificate, către țări din Uniunea Europeană, care asigură un nivel adecvat al protecției datelor. În cazul 5

în care este necesar orice transfer în afara Spațiului Economic European, vom asigura garanțiile adecvate în acest scop, în acord cu cerințele GDPR.

VII. DURATA ESTIMATĂ A PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară atingerii scopului prelucrării, precum și, ulterior, în scop de arhivare/ menținere pentru protejarea drepturilor/ intereselor noastre legitime, atunci când se stabilește o astfel de necesitate (ex. în cazul unei investigații, litigiu, etc.). La expirarea duratei aplicabile, datele cu caracter personal vor fi șterse/ anonimizate ireversibil, după caz, pe baza procedurilor relevante de protecția datelor de la nivelul Soytek.

VIII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PERSOANELOR SUB VÂRSTA DE 18 ANI

Toate prelucrările de date cu caracter personal prezentate în acest document și realizate de către Soytek prin intermediul platformelor online (website) se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și rezultatele prelucrării sunt condiționate pentru copiii între 14 și 18 ani de aprobarea părinților/tutorelui și sunt interzise copiilor sub 14 ani, cu excepția cazului în care consimțământul părinților/tutorelui lor a fost obținut. În cazul în care, o astfel de prelucrare are loc, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a o preveni, vom înceta prelucrarea dacă vom avea cunoștință de faptul că utilizatorii nu respectă regulile de mai sus.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI EXERCITAREA ACESTORA
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi specifice:

– Dreptul de acces (de a obține confirmarea de la operator că datele dvs. sunt prelucrate și în acest caz, detalii relevante cu privire la prelucrare);

– Dreptul la rectificare (în cazul în care datele sunt inexacte);

– Dreptul la ștergerea datelor (în anumite condiții, precum atunci când datele nu mai sunt necesare);

– Dreptul de retragere a consimțământului atunci când acesta a fost acordat, fără a afecta însă legalitatea prelucrării anterior efectuate;

– Dreptul la opoziție (de a vă opune prelucrării în condițiile legislației aplicabile – Regulamentul General privind Protecția Datelor);

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea;

– Dreptul la restricționarea prelucrării (în anumite cazuri, precum atunci când susțineți faptul că datele sunt inexacte);

– Dreptul la portabilitatea datelor (de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat anterior, într-un format structurat, comun utilizat și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt Operator);

– Dreptul a vă adresa autorității relevante de protecția datelor (ANSPDCP) și instanțelor competente.

În cele ce urmează, vom detalia fiecare drept de care beneficiați: 6

considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
prelucrarea este ilegală, cu toate acestea nu doriți ca noi să vă ștergem datele, ci să restricționăm utilizarea datelor;
în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele dvs. personale în scopurile menționate mai sus, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau
v-ați opus prelucrării până la verificarea dacă drepturile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
A. DREPTUL DE ACCES
Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu și, dacă sunt prelucrate, de a avea acces la categoriile de date cu caracter personal și la condițiile de prelucrare, prin adresarea unei solicitări în acest sens către operatorul de date.

B. DREPTUL DE A SOLICITA RECTIFICAREA SAU ȘTERGEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Aveți dreptul de a solicita operatorului de date rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost prelucrate inițial (și nu există niciun scop legal nou), (ii) baza legală a prelucrării este consimțământul dvs., și vă retrageți consimțământul în condițiile în care nu există un alt motiv legal pentru prelucrare, (iii) exercitați dreptul de opoziție iar operatorul nu are motive legitime pentru continuarea prelucrării, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau a legislației române sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), atunci când sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul.

C. DREPTUL DE A SOLICITA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

D. DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul când prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării realizate pe baza acestuia până la retragere.

E. DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR
Vă puteți opune prelucrării datelor din motive care țin de situația dvs. particulară, atunci când prelucrarea se bazează pe interes legitim. Puteți, de asemenea, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare.

F. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII BATE EXCLUSIV PE PRELUCRAREA AUTOMATIZATĂ, INCLUSIV PROFILAREA
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează similar în mod semnificativ. 7

G. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveți dreptul de a solicita să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și se efectuează prin mijloace automate.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment. Pentru a exercita drepturile menționate anterior, vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact incluse la secțiunea 2 – Responsabilul cu Protecția Datelor.

H. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE LA ANSPDCP ȘI DE A VĂ ADRESA INSTANȚELOR JUDECĂTORESC
Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă la nivel național (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP – https://www.dataprotection.ro/) și dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești competente.

MODIFICĂRI
Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate la anumite intervale de timp, caz în care vom semnala modificările ulterioare, în mod vizibil, către utilizatori.